LIST OF PAPERS BY T. VIIK

 

1. On the Interstellar Absorption in the Far Ultraviolet, Tartu Publ. 34, 416-422, 1964 (In Russian).

2. Some Discoveries in Astronomy, Käsikiri , 5 lk. (esinemine inglise keele päevadel Käärikul), 1966.

3. Uut evolutsioonist kosmoses ja kosmose evolutsioonist, Tähetorni Kalender ,` 51 - 63, 1967 (kaasautor A. Sapar).

4. Astronoomia päevaprobleeme, Edasi, veebruar 1967 (kaasautor A. Sapar)

5. Astrofüüsikute nõupidamine Tõraveres, Edasi , 1 lk., 1967 (kaasautor U. Uus).

6. Akadeemik A. Kipper 60-aastane, Kodumaa , 3 lk., november 1967.

7. Akadeemik A. Kipperi juubel, Käsikiri , 2 lk., 1967.

8. Sapar A., Viik T.: On the Theory of Extended Stellar Atmosphere, Tartu Publ. 36, 120-143, 1967 (In Russian).

9. On the Temperature-Correction Method in a Stellar Atmosphere, Tartu Teated No.19, 25-33, 1967 (In Russian).

10. Sapar A., Viik T.: Determination of Temperature and Pressure in the Extended Stellar Atmospheres, Tartu Teated No 19, 15-24, 1967 (In Russian).

11. Radiative Transfer in a Spherical Atmosphere of Free Electrons. I. Scattering by Unmoving Electrons, Tartu Teated No 19, 71-89, 1967 (In Russian).

12. Radiative Transfer in a Spherical Atmosphere of Free Electrons. II. Scattering by Electrons in Thermal Motion, Tartu Teated No 19, 91-109, 1967 (In Russian).

13. Bolshakova G.I., Bronnikova N.M., Viik T.F.-L., Demidova A.N., Zhukova L.N., Sukhonos A.F., Shakht N.A.: A Quality of Star Images at Seven Points of the Caucasus, Pulkovo Proceedings 24, 255-257, 1967 (In Russian).

14. Kosmilised udukogud, ENE artikkel , 2 lk., 1968.

15. Infrapunasest astronoomiast, Horisont nr.5, 1968.

16. Plahvatavad galaktikad, Horisont nr.8, 1968.

17. Päikesesüsteemi tekkimine, Edasi, juuli 1968.

18. Mõistatuslikud raadiokiirguse allikad - pulsarid, Edasi, juuli 1968.

19. Ühest heast raamatust, Edasi , 3 lk., jaanuar 1969.

20. Õnnestunud katse, Rahva Hääl , 2 lk., jaanuar 1969.

21. Millal on vastlapäev?, Edasi , 2 lk., veebruar 1969.

22. Mida teevad astronaudid praegu, Edasi, 3. august 1969.

23. Vastukaja Lunohod 1 puhul, Rahva Hääl , 2 lk., detsember 1970.

24. Kuu uurimisest, Kogumik "Loodusuurijate päevade ettekanded", Tartu, 15 - 18, 1970.

25. PäikesesÜsteemi kosmogooniast, Stsenaarium ETVs esinemiseks , 22 lk., 23. oktoober 1970 (kaasautor A. Sapar).

26. Kuu I, Stsenaarium ETVs esinemiseks, 13 lk., 02. detsember 1970 kaasautor M. JÕeveer.

27. Kuu II, Stsenaarium ETVs esinemiseks, 15 lk., 22. detsember 1970 kaasautor M. JÕeveer.

28. Kuu III, Stsenaarium ETVs esinemiseks, 16 lk., keelati Glavlitis, 1970 (kaasautor M. JÕeveer).

29. Radiative Transfer in a Moving Spherical Stellar Atmosphere, Tartu Publ 38, 46-56, 1970 (In Russian).

30. Radiative Transfer in a Spherical Atmosphere of Free Electrons, Proceedings of Estonian Acad. Sci. Phys-Math. Ser 19, 184-195, 1970 (In Russian).

31. On Solving the Spherical Transfer Equation, Proceedings of Estonian Acad. Sci. Phys-Math. Ser 19, 286-291, 1970 (In Russian).

32. PäikesesÜsteemi uurimise perspektiive, Horisont nr. 9, 1971.

33. Päike, Stsenaarium ETVs esinemiseks, 17 lk., 12. jaanuar 1971 (kaasautor M. JÕeveer).

34. Tähed, Stsenaarium ETVs esinemiseks, 25 lk., 20. jaanuar 1971 (kaasautor M. Jõeveer).

35. Meteosputnikud, Stsenaarium ETVs esinemiseks , 9 lk. 13. aprill 1971 ((kaasautor O. Avaste).

36. Vastukaja Sojuz-11 lennu puhul, Esinemine raadios , 2 lk., 6. juuni 1971.

37. Vastukaja Marss-3 maandumise puhul, Esinemine raadios , 1 lk., 8. detsembril 1971.

38. Solution of the Equation of Transfer for Spherical Atmosphere by the Method of Regional Averaging, Tartu Publ. 39, 34-43, 1970 (In Russian).

39. Radiative Transfer in an Extended Spherical Stellar Atmosphere, Abstract of the candidate's thesis, 8 pages, Tartu, 1970 (In Russian).

40. Solution of the Equation of Transfer for Spherical Atmosphere by the Method of Grant and Hunt, Tartu Publ. 39, 3-33, 1971 (In Russian).

41. Method of Regional Averaging In the Radiative Transfer, Proceedings of Estonian Acad. Sci. Phys-Math. Ser 20, 285-288, 1971 (In Russian).

42. Kosmonautika päevaks I, Stsenaarium ETVs esinemiseks, 10 lk., 12. aprill 1972 (kaasautor U. Veismann).

43. Kosmonautika päevaks II, Stsenaarium ETVs esinemiseks, 10 lk., 18. aprill 1972 (kaasautor U. Veismann).

44. Sügistaevas, Stsenaarium ETVs esinemiseks, 14 lk., 16. november 1972 (kaasautor M. Jõeveer).

45. ENSV TA Füüsika ja Astronoomia Instituudi reorganiseerimine, Edasi, september 1973.

46. Radiative Transfer in Homogeneous Spherical Shell Atmospheres, Tartu Publ. 42, 3-21, 1974.

47. A Modified Regional Averaging Method, Tartu Publ. 42, 22-37, 1974.

48. A Modified Regional Averaging Method II. Comparison with the P-3 Approximation, Tartu Publ. 42, 22-37, 1974.

49. Kosmoselt rahvamajandusele, Stsenaarium ETVs esinemiseks, 10 lk., 12. aprill 1974 (kaasautor M. Jõeveer).

50. Lugedes Looduse raamatut - juubel, Stsenaarium ETVs esinemiseks, 2 lk., 5. märts 1974 (kaasautorid E. Klaamann, A. Raukas, H. Tamm, F. Jüssi, T. Randla, E. Kreem).

51. On Grey Absorption Coefficients in Radiative Transfer, Tartu Publ. 43, 233-249, 1975.

52. Some Aspects of Astrophysical Research at Tartu Astrophysical Observatory, Soviet-Finnish Astronomy Meeting, Helsinki, June 10-15, 1975 (In Finnish).

53. The Milne and the Albedo Problems in the P-5 Approximation, Tartu Publ. 44, 58-71,1976.

54. On an Exact Solution of the Ambartsumian Equation, Tartu Publ. 44, 47-57, 1976.

55. On the Solution of the Equation for the Source Function of the Albedo Problem, Tartu Publ. 44, 72-90, 1976.

56. Numerical Results for the Source Function of the Albedo Problem in the Case of Semi-Infinite Medium, Tartu Publ. 45, 13-33, 1977.

57. On the Solution of the Chandrasekhar's Planetary Problem, Tartu Publ. 45, 3-12, 1977.

58. Source Functions for an Isotropically Scattering Homogeneous Slab Bounded by a Perfect Specular Reflector, Proceedings of Estonian Acad. Sci. Phys-Math. Ser 26, 148-151, 1977.

59. In Memoriam. Vladimir Riives, Edasi, mai 1978.

60. 36 päeva Los Angeleses, Horisont nr.7, 1978.

61. Telekool: Päikesesüsteem I, Stsenaarium ETVs esinemiseks, 3 lk., 20. veebruar 1979 )kaasautor L. Luud).

62. Avaste O., Viik T., Dmitriyeva-Arrago L.: On the Absorption of Solar, Diffuse and Reflected Radiation in the Visible Region of the Spectrum, Izv. Acad. Sci. USSR Atmos. Oceanic Phys. 14, 932-938, 1978 (In Russian).

63. The Source Function for a Planetary Atmosphere, Tartu Publ. 46, 251-262,1978.

64. The Source Function in an Inhomogeneous Atmosphere, Tartu Publ. 46, 43-54, 1978.

66. Viik T., Heinlo A.: Radiative Transfer in a Finite Slab by Kernel Approximation, Tartu Teated No 56, 37-54, 1978.

67. Rahi M., Viik T.: Stone Labyrinths in Estonia, Eesti Loodus No 5, 315-317, 1978 (In Estonian).

68. New Methods for Determining the Radiation Field in a Slab, Tartu Publ. 47, 3-19, 1979.

69. Radiative Transfer in a Planetary Atmosphere, Tartu Publ. 47, 20-44, 1979.

70. Telekool: PäikesesÜsteem I, Stsenaarium ETVs esinemiseks, 3 lk., 20. veebruar 1979 )kaasautor L. Luud).

71. Telekool: PäikesesÜsteem II, Stsenaarium ETVs esinemiseks, 3 lk., võeti jaanuaris 1980 videomakile (kaasautor L. Luud).

72. Erialanõukogu Tõraveres, Tähetorni Kalender 1981. aastaks, 51 - 54, 1980.

73. Heinlo A., Viik T.: Radiation Fields for Isotropically Scattering Finite Atmospheres Bounded by Reflecting Surfaces, Tartu Publ. 48, 63-80, 1981.

74. The Source Function in a Finite Inhomogeneous Atmosphere with Internal Sources, Tartu Publ. 48, 10-24, 1981.

75. Heinlo A.,Viik T.: On a Rapid Algorithm for Evaluation of the Voigt Function, Tartu Teated No 64, 24-31, 1981 (In Russian).

76. The Radiation Field in an Inhomogeneous Atmosphere, Tartu Teated No 65, 3-10, 1981 (In Russian).

77. Rõõm R., Kärner K., Viik T.: Asymptotic Behaviour of the Resolvent Function in Radiative Transfer, Tartu Publ. 48, 25-40, 1981 (In Russian).

78. Radiation in Multilayered Isotropically Scattering Atmosphere, Astrofizika 17, 673-686, 1981 (In Russian).

79. On the Approximation Formula in Radiative Transfer, Tartu Publ. 49, 28-39, 1982.

80. An Analytical Approximation of the Resolvent, Tartu Teated No 66, 38-50, 1982.

81. A Generalized Principle of Invariance and Radiation Field in Multilayer Atmospheres, Astrophys. Space Sci. 86, 169-178, 1982.

82. Hansen T., Viik M., Viik T.: Biochemical Changes and Some Physical Parameters Characteristic of the Pupae of Formica Aquilonia Yarr.(Hymenoptera, Formicidae) During the Summer, Revue d'Entomologie de l"URSS 61, 738-745, 1983 (In Russian).

83. Solutions of Some Problems in Radiative Transfer, Tartu Publ. 50, 38-49, 1984 (In Russian).

84. On the Hopf Constant, manuscript 4 pages, not accepted by the Pis'ma v Astron. Zhurnal, 1984 (In Russian).

85. Viik T., Rõõm R., Heinlo A.: A Method of the Resolvent Function Approximation in Radiative Transfer, Tartu Teated No 76, 131 pages, 1985 (In Russian).

86. Radiation Field in Multilayer Media, Tartu Teated No 79, 3-90, 1985.

87. Põldoja P., Viik T.: Calculations of Ionization Potential by the Number of Interactions Between Structure Units I. Alkynes, Proceedings of Estonian Acad. Sci. Phys-Math. Ser 35, 86-92, 1986 (In Russian).

88. Põldoja P., Viik T.: Calculations of Ionization Potential by the Number of Interactions Between Structure Units II. Aldehydes and Ketones, Proceedings of Estonian Acad. Sci. Phys-Math. Ser 35, 163-167, 1986 (In Russian).

89. Põldoja P., Viik T.: Calculation of Ionization Potential by the Number of Interactions Between Structure Units IV. Alkenes and Cycloalkenes, Organic Reactivity 22, 295-309, 1985.

90. A New Initial-Value Method for Determining the Radiation Field in a Plane-ParallelAtmosphere.I. The Scalar Case, manuscript, 14 pages.

91. An Efficient Method to Calculate Ambarzumian- Chandrasekhar's and Hopf's Functions, Astrophys. Space Sci. 127, 285-307, 1986.

92. Calculation of Radiation Field in a Homogeneous Anisotropically Scattering Plane-Parallel Atmospheres, Tartu Teated No 85, 3-46, 1987 (In Russian).

93. Kommentaar Juhan Kivi artiklile "Ernst Julius Öpik ja ...", Horisont, nr. 11, lk. 5, 1988.

94. Mõned mõtted teadusest ja IME-st, Horisont nr. X, 1989.

95. ENSV TA Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi algusaastad, Tähetorni Kalender, 37 - 46, 1989.

96. An Initial-Value Method for Determining the Radiation Field in a Plane-Parallel Atmosphere. The Vector Case, Transport Theory and Statistical Physics 19, 273-291, 1990.

97. Põldoja P., Viik T.: Additivity in the Framework of Electrostatic Model I. The Enthalpy of Formation of n-Alkanes, Proceedings of Estonian Acad. Sci. Phys-Math. Ser 38, 87-94, 1986 (In Russian).

98. Rayleigh Scattering in a Homogeneous Plane-Parallel Atmosphere, Tartu Teated No 96, 3-80, 1989 (In Russian).

99. Rayleigh Scattering in Planetary Atmospheres, Earth, Moon, and Planets 46, 261-284, 1989.

100. Flux and Polarization Reflected from a Non-Conservative Rayleigh-Scattering Planetary Atmosphere, Earth, Moon, and Planets 48, 41-48, 1990.

101. On the Derivatives of the H-Function, Astrophys. Space Sci. 165, 343-344, 1990.

102. Rayleigh-Cabannes Scattering in Planetary Atmospheres II. Constant Internal Sources in Nonconservative Atmospheres, Earth, Moon, and Planets 49, 149-161, 1990.

103. Rayleigh-Cabannes Scattering in Planetary Atmospheres III. The Milne Problem in Conservative Atmospheres, Earth, Moon, and Planets 49, 163-175, 1990.

104. Rayleigh-Cabannes Scattering in Planetary Atmospheres, Proceedings of the Nordic-Baltic Astronomy Meeting, 365-368, Uppsala, 1990.

105. Labyrinths around the Baltic, Interdisciplinary Seminar in Hämeenlinna, 51-54, 1990.

106. The X, Y and H-Matrices for Molecular Scattering, 10th European Regional Meeting in Astronomy, Davos, poster report, 1990.

107. On a Classical White Dwarf with Minimal Dimensionless Radius, manuscript, 5 p., 5 Figures, 1991.

108. The X, Y and H-Matrices for Molecular Scattering, Astrophys. Space Sci. 178, 133-145, 1991.

109. Numerical Realization of Analytical Methods in Theory of Radiative Transfer, Thesis (D. Sc. in astronomy), Tartu, 44 p. 1991.

110. External Radiation Field in Rayleigh-Cabannes Atmospheres with Constant and Linear Sources, Astrophys. Space Sci. 198, 265-280, 1992.

111. Source Vector in Rayleigh-Cabannes Scattering Atmosphere. The Non-Conservative Milne Problem, Astrophys. Space. Sci. 200, 129-143, 1993.

112. The Effect of Reflecting Boundaries on the Polarized Radiation Field, Astrophys. Space Sci. 204, 97-110, 1993.

113. Derivatives of H-Function, Astrophys. Space Sci. 204, 213-231, 1993.

114. The Complex H-Function, Astrophys. Space Sci. 209, 255-265, 1993.

115. Photon Path-Length Distribution Function I. Rocard Scattering, Astrophys. Space Sci. 211, 307-322, 1994.

116. Photon Path-Length Distribution Function II. Rayleigh-Cabannes Scattering, Astrophys. Space Sci. 222, 47-63, 1994.

117. On the calendar reform by Johann Heinrich Mädler , manuscript, 4 pages, 1994.

118. KÜmme aastat pärast Tshernobõli, Postimees, november- detsember (?), 1995.

119. Average Photon Path-Length in Isotropically Scattering Finite Atmospheres, Astrophys. Space Sci. 225, 205- 219, 1995.

120. Average Photon Path-Length of Radiation Emerging from Finite Atmospheres I. Henyey-Greenstein Phase-Function, Astrophys. Space Sci. 232, 37-48, 1995.

121. Average Photon Path-Length of Radiation Emerging from Finite Atmospheres II. Impact of Polarisation, Astrophys. Space Sci. 232, 49-64, 1995.

122. Ivanov V.V, Kasaurov A.M., Loskutov V.M., Viik T.: Generalized Rayleigh Scattering II. Matrix Source Functions, Astron. Astrophys. 303, 621-634, 1995.

123. Läti astronoomid said oma teadusasutuse, "Postimees", 15.01.1996.

124. Tähetorni kalendrile vastab Tartu Observatooriumi direktor dr. Tõnu Viik, Tähetorni kalender, 42 - 44, 1996.

125. Average Photon Path-Length of Radiation Emerging From Finite Atmosphere, Proceedings of Estonian Acad. Sci. Phys-Math. Ser 45, 355-367, 1996.

126. Uskumatu korrapära, "Postimees", 29. 01.1997.

127. Intervjuu K.Kiik'ile "Mis meil taevas näha on?", "Sõnumileht", 13.03.1997.

128. Komeet tegi meid targemaks, "Päevaleht", 28. 04.1997.

129. Intervjuu K.Kiik'ile "Mis juhtub, kui meie lähedal plahvatab supernoova?", "Sõnumileht", 8.05.1997.

130. Tõravere obs, "Nõo valla leht", nr. 5, 1997.

131. Kauge tähe valgus kannab endas infot, "Sõnumileht", 23. 07.1997.

132. Eesti astronoomiahoone vundament, "Universum", 331 - 333, 1997.

133. Võidujooks etteandega, "Luup", nr. 16(47), 4.08.1997.

134. Saateks, Tartu Observatoorium, 3, 1997.

135. KÜsimused ja vastused, "Horisont", nr. 7, 1997.

136. Inglise-eesti ja eesti-inglise kiirguskaitse sõnastik , Eesti Kiirguskeskuse seeria: Kiirgused meie Ümber, nr. 2, 96 lk., Tartu, 1997 kaasautor E. Realo).

137. Tõravere täna, Tähetorni kalender, 43 - 47, 1998.

138. Millal on vastlapäev?, "Maalehe" lisa "Targu talita", 5.02.1998.

139. Elu ioniseeriva kiirgusega, Eesti Kiirguskeskuse seeria: Kiirgused meie Ümber, nr. 4, 16 lk., Tallinn, 1998.

140. In Memoriam. Heino Eelsalu, Tähetorni kalender, 127 - 130, 1998 (kaasautor M. Jõeveer).

141. Teoreetilise astrofüüsika alused, loengukursus, V+170 lk., 1998 (In Estonian).

142. Meri ehitab Rohuneemes, "Sõnumileht", 31.03.1999.

143 Silmade nurk, "Sõnumileht", 1.09.1999.

144. Mõttetu vaidlus, "Sõnumileht", 20.12.1999.

145. Võimulolijaist ei saada aru, Päevaleht, 28.03.2000.

146. Asutati Eesti Astronoomia Selts, Tähetorni Kalender, lk. 43-44, 2000.

147. Eesti Astronoomia Selts. Akadeemiline Balti-Saksa Kultuuri Selts, Teadusseltsid ühiskonnas, lk. 45, Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, 2000.

148. Moskvas, Kiievis ja Manchesteris. Tähetorni Kalender 2001, 51 - 58, 2000.

149. Heino Eelsalu (1930-1998). In: Beiträge zur Astronomiegeschichte, Bd. 3. (Acta Historica Astronomiae, vol. 10). Eds: Wolfgang R. Dick and Jürgen Hamel, 224 - 226, 2000 (kaasautor M. Jõeveer).

150. Radiation Field in Rayleigh-Cabannes Scattering Atmosphere. The Nonconservative Milne Problem, Journal of Quant. Spectr. Rad. Transfer 66, 581-590, 2000.

151. The Pomraning Phase Function: How Good Is It? Journal of Quant. Spectr. Rad. Transfer 68, 319-326, 2001.

152. Temperature Distribution in a Semi-Infinite Atmosphere Subjected to Cosine Varying Collimated Radiation, Proceedings of Estonian Acad. Sci. Phys-Math. Ser 49, 40-57, 2000.

153. Temperature Distribution in a Finite Atmosphere Subjected to Cosine Varying Collimated Radiation, Proceedings of Estonian Acad. Sci. Phys-Math. Ser. 49, 108-121, 2000.

154. Temperature Distribution in a Semi-infinite Atmosphere Subjected to Cosine Collimated Radiation, Kinematics and Physics of Celestial Bodies, Suppl. Ser., No 3, 194-197, 2000.

155. Viik T., Vurm I.: Radiation Field in an Atmosphere Subjected to Cosine Varying Diffuse Radiation, Proceedings of Estonian Acad. Sci. Phys-Math. Ser. 50, 214-226, 2001.

156. Viik T., McCormick N.J.: Approximate Phase Function for Rayleigh Scattering, Theses of the All-Russian Astronomy Conference, St-Petersburg, p. 33, 2001.

157. Seekord Peterburis. Tähetorni Kalender 2002, 43 - 47, 2001.

158 Viik T., McCormick N.J.: Approximate polarization calculations with scalar radiative transfer theory, Journal of Quant. Spectr. Rad. Transfer, 74, 369-375, 2002.

159. The Tartu Period of F.W.G.Struve, Reports of the International Scientific Conference STRUVE ARC 150, 56-60, Tallinn - Tartu, 2002.

160. Alguses on seadus, seejärel tuleb teadusraha. äripäev, 12.02.2003, nr. 29 (2334).

161. Tõnu Viik, kogumik "Eesti rahva elulood III". Koostanud R. Hinrikus, lk. 263-278, 2003.

162. Astronoomia suurkogu teiselpool Maakera, Tähetorni Kalender 2004, lk. 43-48, 2003.

163. Viik T., McCormick N.J.: Numerical test of an inverse polarized radiative transfer algorithm, Journal of Quant. Spectr. Rad. Transfer, 78, 235-241, 2003.

164. Vurm I. , Viik T.: Emissive power and flux in an atmosphere subjected to a finite strip of radiation, Proceedings of Estonian Acad. Sci. Phys-math. Ser. 52, 207-220, 2003.

165. Viik T., McCormick N.J.: Numerical test of an inverse problem algorithm for polarized radiative transfer, Abstracts of the NATO Advanced Study Institute on Photopolarimetry in Remote Sensing. Ed. G. Videen, Y. Yatskiv, A. Vid'machenko, V. Rosenbush and M. Mishchenko, p.101, 2003.

166. Tõravere Eesti kultuuriloos. Nõo valla leht, algus nr.9 (96), jätk novembri- ja detsembrinumbris 2004.

167. Tõravere Eesti kultuuriloos. Horisont, nr. 6, lk. 40-45, 2004.

168. Thomas Clausen - karjapoisist professoriks, Tähetorni Kalender 2005, lk. 100-108, 2004.

169. Thomas Clausen - from shepherd boy to professor, manuscript, 17 pages, 2004.

170. How Struve started his ambitious project?, manuscript, 9 pages, 4 figures, 2004.

171. Aruanne Struve kaare alasest seminarist Moldovas, manuscript, 6 pages, 3 photos, 2004.

172. Johann Reinhold von Patkul - Liivimaa suur riigimees?, käsikiri, 2004.

173. Viik T., McCormick N.J.: Quadratic integrals in inverse problems with multiple scattering, G. Videen et al. (Eds.), Photopolarimetry in Remote Sensing, p.125-136, Kluwer Academic Publishers, 2004.

174. How F.G.W. Struve started his ambitious project?, Report at the conference "The Future of the Struve Geodetic Arc", Chisinau, Moldova, 27.09. - 29.09.2004.

175. Pärast tormi, Postimees, 12.01.2005.

176. Georeaktor, Tähetorni Kalender 2006, lk. 94-103, 2005.

177. Struve meridiaanikaar UNESCO maailmapärandi nimekirjas!, Tähetorni Kalender 2006, lk. 43-46, 2005.

178. Viik T., McCormick N.J.: Polarized radiation deep in an atmosphere, Journal of Quant. Spectr. Rad. Transfer, 96, 35-43, 2005.

179. Universumi füüsika, Loengukursus, V+316 lk., 2005, (In Estonian).

180. Kosmoselaev Maa, Horisont, No 3, lk. 50, 2006.

181. Tähtede füüsika, Loengukursus, V+274 lk., 2006, (In Estonian).

182. F.W. Bessel and Geodesy, "Struve Geodetic Arc 2006 International Conference: The Struve Arc and Extensions in Space and Time", Haparanda and Pajala, Sweden, 13-15 August 2006, LMV-Rapport, Ed. Hans-Fredrik WennstrÖm, p. 53 - 63, Gävle, 2006.

183. Struve kaare konverents Haparandas, Geodeet, No 34, lk.51 - 54, 2007.

184. F.W. Bessel ja geodeesia, Geodeet, No 35, lk.74 - 78, 2007.

185. Kaugete tähtede planeedid, Horisont, No 4, lk.40 - 43, 2007.

186. F.G.W. Struve Maa kuju täpsustajana, Struve Geodeetiline Kaar: Avanduselt UNESCO Maailmakultuuripärandisse, lk. 19 - 20, 2007.

187. James Hopwood Jeansi elu ja tÖÖ, käsikiri, 2008.

188. Mis mulle keelekasutuses ei meeldi, Eesti Päevaleht, 30.04.2008.

189. Naabreid otsimas, XXXI Eesti Looduseuurijate päev. Planeet Maa: Globaalsed ja lokaalsed probleemid, lk. 9-15, Tartu, 2008.

190. Ufodest, Jupiterist ja III maailmasõjast, Eesti Päevaleht, 26.07.2008.

191. Emakeel minu elus, Keelekaitsja, no 8, lk. 81-87, 2008.

192. In Memoriam: Izold Pustylnik (17 March 1938 - 2 May 2008), Folklore, vol. 40, 147-148, 2008.

193. Viik T., Rõõm, R.: Radiation field in a semi-infinite homogeneous atmosphere with internal sources, Journal of Quant. Spectr. Rad. Transfer, 109, 363-377, 2008.

194. Carl Friedrich Tenner - vene geodeesia rajaja, Geodeet 36 (60), 50-59, 2008, (In Estonian).

195. Rahvaastronoomia kajastamise võimalusi ERMis, manuskript, 3 lk., 2008.

196. In Memoriam: Izold Pustylnik (17 March 1938 - 2 May 2008), Archaelogia BALTICA 10: Astronomy and Cosmology in Folk Traditions and Cultural Heritage, p. 273-274, 2008.

197. Minu teaduskõrvane tegevus, manuskript, 21 lk., 2009.

198. Kuidas möödus 2008.aasta Eesti looduseuurijate seltsis?, Eesti Loodus, no 1, 19, 2009.

199. Mälestusi Rohuneemest, Koguteos "Viimsi vald 90", lk. 247-257, 2009.

200. Ohtlikud naabrid, Horisont, nr. 5, lk. 26-31, 2009.

201. Pierre Louis Moreau de Maupertuis - korsaari pojast nii Pariisi kui Berliini akadeemiate presidendiks, 22 lk., 2009.

202. The Activities of the Estonian Naturalists' Society in 2008, Papers on Anthropology XVIII, 382-388, 2009.

203. Ernst Christoph Friedrich Knorre - teine astronoomide dünastia rajaja Tartus, 11 lk., 2009.

204. Eesti astronoomia ja geodeesia alguspäevadest, Geodeet, No 38/39, lk. 53 - 60, 2009.

205. Probleemide lahendus, manuskript - "Päevaleht" seda ei avaldanud, 3 lk., 2009.

206. Mälestusi ja mõtteid seoses Soomega, manuskript, 6 lk., 2009.

207. Eesti astronoomia ja geodeesia alguspäevadest, Geodeet 38/39, 53-60, 2009, (In Estonian).

208. Suhtlus maapealse tsivilisatsiooniga, Tarkade klubi, nr. 4(40), lk. 32-33, 2010.

209. Vanade kohanimede kaitseks, Viimsi Teataja, nr. 15(304), 10.09.2010.

210. Miiduranna, Viimsi Teataja, nr. 16(305), 24.09.2010.

211. Haabneeme, Viimsi Teataja, nr. 17(306), 08.10.2010.

212. Rummu ja Püünsi, Viimsi Teataja, nr. 18(307), 22.10.2010.

213. Rohuneeme, Viimsi Teataja, nr. 19(308), 05.11.2010.

214. Aegna ja Kräsuli, Viimsi Teataja, nr. 20(309), 19.11.2010.

215. Leppneeme ja Tammneeme, Viimsi Teataja, nr. 21(310), 03.12.2010.

216. Radiation field in a finite homogeneous atmosphere with internal sources, Journal of Quant. Spectr. Rad. Transfer, 111, 1418-1425, 2010.

217. Heinrich Christian Schumacher - from lawyer to astronomer, Historiae Scientiarum Baltica 2010, Abstracts of the XXIV International Conference on the History of Science, 89-90, Dept of International Relations, Tallinn University of Technology, Tallinn, 2010.

218. Heinrich Christian Schumacher - geodeet ja astronoom, Geodeet 40, 83-88, 2010, (In Estonian).

219. Prangli ja Aksi, Viimsi Teataja, nr. 1(312), 14.01.2011.

220. Naissaar, Viimsi Teataja, nr. 2(313), 28.01.2011.

221. Elurikkusest, käsikiri, 1 lk., 2011.

222. 200-aastasest Tartu tähetornist, Horisont, nr. 3, lk. 4, 2011.

223. Planeetide liikumisest, Liikumise teooria, Schola Biotheoretica XXXVI, lk. 16, 2011.

224. Jääalune püük, Kostiranna küla raamat, lk. 78-79, Tallinn, 2011.

225. Héral, S.: Vana Schmidti kool Viljandis ja noored Knorred, Akadeemia, nr 8, lk. 1507-1523, 2011 (tõlkinud inglise keelest T. Viik).

226. La vie mouvementée de P.L. Moreau de Maupertuis, L'Astronomie, vol. 125, No 44, p. 32-37, 2011 (inglise keelest prantsuse keelde tõlkinud S. Héral).

227. Soome astronoomia ja geodeesia alguspäevad ning Friedrich Wilhelm August Argelander, Geodeet, No 41, 94-99, 2011.

228. Matemaatilise füüsika võrrandid, Loengukursus, IV+216 lk., 2011, (In Estonian).

229. Matemaatilise füüsika võrrandid. ülesanded ja lahendused, II+108 lk., 2011, (In Estonian).

230. Viik, T., Randjärv, J.: How Struve and Tenner started the work of their life, Baltic Astronomy, 20 , no 2, 169-178, 2011.

231. Kosmoselendude mõju inimesele, käsikiri, 19 lk., 2012.

232. Vesi väljaspool Maad, käsikiri, 12 lk., 2012.

233. Üheksa aastat raha jagamas, käsikiri, 6 lk., 2012.

234. Héral, S.: Neli avaldamata Karl Knorre kirja Vladimir Dalile, Akadeemia, nr 4, lk. 708-732, 2012 (tõlkinud inglise ja saksa keelest T. Viik).

235. Arthur Stanley Eddington - teoreetilise astrofüüsika rajaja, käsikiri, 17 lk., 2012.

236. Anders Celsius - mees, kellelt saime temperatuuriskaala, Geodeet, No 42(66), 66-75, 2012.

237. The Activities of the Estonian Naturalists' Society in 2011, Papers on Anthropology XXI, 287-290, 2012 (kaasautor S. Kana).

238. Le juriste et le berger: deux astronomes Danois aux relations tumulteuses, L'Astronomie, vol. 126, 54, p. 32-39, 2012 (inglise keelest prantsuse keelde tõlkinud S. Héral).

239. Tartu vaimust ja Ernst Öpikust, käsikiri, 3 lk., 2012.

240. Liigirikkuse mõningaid aspekte astronoomias, Lehed ja tähed 6, lk. 8-13, 2012.

241. Teoreetiline astrofüüsika, Loengukursus, IV+240 lk., 2012, (In Estonian).

242. Magnus Georg von Paucker - 225 aastat sünnist, Tähetorni Kalender 2013, 91 - 100, 2013.

243. Viktor Sobolev - teoreetilise astrofüüsika patriarh, käsikiri, 13 lk., 2013.

244. Kas Päike võib lõpetada tsivilisatsiooni Maal?, Eesti Loodus, lk. 31, no 1, 2013.

245. Mis on taevaga lahti?, http://teadus.err.ee/komment?id=8470&cat1&pgk=1, 2013.

246. Anders Celsius - l'astronome voyageur et le thermomètre suédois , L'Astronomie, vol. 127, No 60, 32-37, 2013 (inglise keelest prantsuse keelde tõlkinud S. Héral).

247. The Activities of the Estonian Naturalists' Society in 2012, Papers on Anthropology XXII, 325-329, 2013 (kaasautor I. Ojaste).

248. Ülevaade J. Einasto raamatust "Dark Matter and Cosmic Web Story", Eesti Loodus, lk. 54, detsember 2013.

249. Racki, G., Koeberl, Ch., Viik, T., Jagt-Yazykova, E.A., Jagt, J.W.M.: Ernst Julius Öpik's note on the theory of explosion cratering on the Moon's surface - The complex case of a long-overlooked benchmark paper, Meteoritics and Planetary Science, 49, Nr 10, 1851-1874, 2014.

250. Tartu period of F.G.W. Struve, Almanac Friedrich Georg Wilhelm von Struve, lk. 17-22, Association of Estonian Surveyors, Tallinn, 2014.

251. Struve kaar, Välis-Eesti, XIX aastakäik, lk.13-20, 2014.

252. Karl Fritiof Sundman - kolme keha probleemi lahendaja, Tähetorni Kalender 2015, 82 - 91, 2014.

253. Abalakin, V., Kaptjug, V., Kopõlov, I., Kuznetsov, A., Lavrinovitš, K., Moskovtšenko, N., Nevskaja, N., Položentsev, D., Tolbin, S., Tšubei, M.: Struve suguvõsa astronoomide dünastia, Tähetorni Kalender 2015, 92 - 105, 2014 (tõlkis vene ja saksa keelest T. Viik).

254. Tartu observatoorium Tõraveres, Koostaja T. Viik, Aasta Raamat OÜ, 2015

255. Héral, S.: Balti saatus. Esimene osa: 1912-1920 , Akadeemia, nr 9, lk. 1593-1621, 2015 (tõlkinud inglise keelest T. Viik).

256. Héral, S.: Balti saatus. Teine osa: 1920-1939 , manuskript, 18 lk., 2016 (tõlkinud inglise keelest T. Viik).

257. Héral, S.: Balti saatus. Kolmas osa: 1939-1946 , manuskript, 45 lk., 2016 (tõlkinud inglise keelest T. Viik).

258. Dominique François Jean Arago seiklusrikas elu, Tähetorni Kalender 2016, 104 - 115, 2015.

259. Argelander - un astronome partagé entre Finlande et Prusse , L'Astronomie, vol.129, No 81, 30-35, 2015 (inglise keelest prantsuse keelde tõlkinud ja annoteerinud S. Héral).

260. On the planetary and Milne problems in complex radiative transfer, Journal of Quant. Spectr. Rad. Transfer, 183, 162-1675, 2016.

261. Struve kaar ja maailma kultuuripärandi väärtustamise teekaart aastaiks 2016-2018, Struve ja Eesti tee maailma kultuuripärandisse,Teadlaste ümarlaud "Struve kaar 200", lk. 19, 2016 (kaasautor H. Kala).

262. Struve kultuuripärand, Struve ja Eesti tee maailma kultuuripärandisse, Teadlaste ümarlaud "Struve kaar 200", lk. 6-7, 2016.

263. On the neutral points in Rayleigh transfer, Journal of Quant. Spectr. Rad. Transfer, 189, 13-17, 2017.

264. Kuidas Eesti sai EUMETSATi, ECMWFi ja HIRLAMi liikmeks, Publicationes Geophysicales Universitatis Tartuensis, 51, 72-77, 2016.

265. Anders Johan Lexell - unustatud suurmees, Tähetorni Kalender 2017 , 92-104, 2016.

266. Muljeid kosmoseajastu algusest, Postimees, 9.04.2016.

267. Mõtisklusi taevasse vaadates, Akadeemia, 29, 20-25, 2017.

268. Seosed Soomega, Püünsi, Rohuneeme ja Rummu - Viimsi vanad rannakülad, Koostajad: Külvi Kuusk ja Maivi Kärginen, 144 - 147, Püünsi Külaselts, 2017.

269. Rannapoiste tööd, Püünsi, Rohuneeme ja Rummu - Viimsi vanad rannakülad, Koostajad: Külvi Kuusk ja Maivi Kärginen, 148 - 154, Püünsi Külaselts, 2017.

270. Rannapoiste mängud, Püünsi, Rohuneeme ja Rummu - Viimsi vanad rannakülad, Koostajad: Külvi Kuusk ja Maivi Kärginen, 156 - 163, Püünsi Külaselts, 2017.

271. Paadiga ümber Viimsi, Püünsi, Rohuneeme ja Rummu - Viimsi vanad rannakülad, Koostajad: Külvi Kuusk ja Maivi Kärginen, 164 - 169, Püünsi Külaselts, 2017.

272. Augustin Jean Fresnel - meremeeste elude päästja, Tähetorni Kalender 2018, 83 - 91, 2017.

273. Vladimir Riivese elu ja töö, Geodeet, No 47(71), 88 - 91, 2017 (kaasautor Ülo-Ilmar Veltmann).

274. Julius Kaljuvee, Ivan Reinwald, and Estonian pioneering ideas on meteorite impacts and cosmic neocatastrophism in the early 20th century, Bulletin de la Société Géologique de France, vol. 189, no 3, 11 - 30, 2018 (co-authors G. Racki and V. Puura), DOI: 10.1051/bsgf/2018011

275. Julius Kaljuvee, Ivan Reinwald ja Kaali järve mõistatuse lahendamine, Horisont , nr. 6, 48-52, 2018.

276. Patsient onkouroloogia Ameerika mägedel, Eesti vähiravi ajaloost. Kilde arenguteelt, koostaja Vello Padrik, lk. 366-368, Tartu, 2018.

277. Norra suurmees Christopher Hansteen, Geodeet, No 48(72), 48 - 51, 2018.

278. Ilm Päikesesüsteemi teistel planeetidel, 2019. Kliima. Schola Geologica XV . Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu, lk. 46-50.

279. Subrahmanyan Chandrasekhar - geniaalne astrofüüsik, Tähetorni Kalender 2020, 73 - 84, 2019

280. Struve ja Tenneri teekond Maa kuju mõõtmiseni, Horisont, no 6, 50 - 53, 2019 (kaasautor Jüri Randjärv)

281. Struve ja Tenneri teekond Maa kuju mõõtmiseni, Horisont, no 1, 50 - 54, 2020 (kaasautor Jüri Randjärv)

282. John Couch Adams ja Neptuuni avastamine, Geodeet, No 49(73), 44 - 48, 2019.

283. Tähed tihedalt koos kerasparvedes, Schola Biotheoretica et Geologica, XLVI/XVI, 81 - 91, Tartu, 2020.

284. Henry Cavendish, Tähetorni Kalender 2021, 99 - 112, 2020.

285. Viik, T. and Reinart, A., How Struve Arc was included in the World Heritage List, Heritage and Modern Times, Vol. 3, No. 3, pp. 70-74, 2020.

286. Astronoomia loengud, SA Academia Artium Liberalium ja AS Postimees Grupp, ISBN 9789916603567, 216 lk, 2021.

287. Dr. Vello Padrik, Eesti kirurge laias ilmas, Koostanud Vello Padrik, ISBN 9789916405338, Kirjastus E.J.N.T., Tallinn, lk. 11 - 13, 2021.

288. Tõravere lugu, TTPRINT, 144 lk., ISBN 978-9916-4-0734-9, 2021.

289. Saatesõna J. Engelbrechti raamatule "Juhuslikud jalutuskäigud teadusmetsas", Kirjastus Postimees, 2021.

290. Gaspard Monge'i elu, Tähetorni Kalender 2022, 89 - 99, 2021.

291. Arnold Soom: Herrgården i Viimsi under senare hälften av 1600-talet. (Viimsi mõis 1600-aastate teises pooles), Svio-Estonica 9, 91 - 120, 1949 (Inventariebok Wiems, 1686), 2017. Tõlkinud rootsi keelest T. Viik.

292. Hulda Klaamas/Erm: Att ryckas upp och rotas på nytt. Huldas berättelse om sitt liv åren 1934 - 2006 (Üles kistud ja uuesti juurdunud. Hulda jutustus oma elust aastatel 1934 - 2006), käsikiri, 1 - 129, 2017. Tõlkinud rootsi keelest T. Viik.

293. History of the Tartu Observatory (1805-1948), Tartu, Virtuaalmuuseum, 2020, ISBN: 978-9949-9715-5.8 (pdf). Translated into English by T.Viik.

294. Linda Kongo (1929-2022), Eesti Loodus, no. 10, lk. 77, 2022.

295. Öpiku alustatud Tähetorni Kalender saab peagi 100-aastaseks, Horisont, nr. 5, lk. 96, 2022.

296. Dominique François Jean Aragon - Prantsusmaa suur teadlane ja poliitik, Geodeet, No 51 (75), 66 - 71, 2022.

297. Alexis-Claude Clairaut, Geodeet, No 51(75), 72 - 74, 2022.

298. Mälestusi Peetrist. Meie Peeter: lugusid, mälestusi, mõtteid. Toimetajad: T. Hennoste, T. Kiho, J. Kronberg, S. Olesk, K. Raid, lk. 146-148, ILMAMAA, 2022.

299. Magister, kes andis nõu professoreile. Toimetaja Lauri Laanisto, Eesti Looduseuurijate Selts, SULEMEES Tartu, 2023.

300. Tähistaevas paelub nii romantikuid kui teadlasi, TIIU, No 8(143), 20 - 21, 2023 (kaasautor H.-M. Lambing).

301. Saja aasta parimad saavutused "Tähetorni Kalendris", Horisont Nr. 6, lk. 60-61, 2023.

302. Kuivi fakte saja aastase kalendri kohta, Tähetorni kalender 2024, lk. 61-62, 2023 (kaasautor L. Leedjärv).

303. Pelgupaik Marss?, Tähenduse teejuhid, lk. 9, nr. 38, 2024.

304. Ernst Christoph Friedrich Knorre - teine astronoomide dünastia rajaja Tartus, Geodeet, No 52, 50 - 52, 2024.

305. Magnus Georg von Paucker, Geodeet, No 52, 53 - 57, 2024.

306. Tõravere lugu II. Toimetaja Kalju Annuk, 2024.

307. Linda Kongo (18.01.1929 - 13.09.2022) - Täpne ja kohusetundlik sekretär, EGS aastaraamat 47, lk. 166 - 168.

Last updated: 22.06.2024